Eleventh-Hour

The Eleventh Hour และ One Shot หนังที่ Matt Rees แสดง

เป็นนักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์ โดยปัจจุบันเขาเป็นนักเขียนของ The Palestine Quartet Rees เกิดที่ Newport, Wales ในฐานะนักข่าว Rees ได้ออกเดินทางไปทั่วตะวันออกกลางและอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลา 20 ปี เขาเป็นหัวหน้าสำนักข่าวกรุงเยรูซาเล็มของ TIME ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 จนถึงปี พ. ศ. 2549 โดยเขียนเรื่องราวที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับปาเลสไตน์อินทิดาฟา นอกจากนี้เขายังทำงานเป็นนักข่าวในตะวันออกกลางอีกด้วย Continue reading The Eleventh Hour และ One Shot หนังที่ Matt Rees แสดง

Posted by / July 4, 2018 / Posted in News