หลักการเขียนบทมีอะไรบ้างที่ควรทำ

Writing-Principles

การทำงานทุกอย่างไม่ว่าเรื่องใดก็ตามหากมีหลักการที่ถูกต้องย่อมช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี การเขียนบทละครเองก็เช่นกัน ไม่ใช่ว่าอยากเขียนบทแบบไหนออกมาก็เลือกเขียนได้เลย แต่บทละครที่ดีจะต้องมีแนวทางอันถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้คนอื่นๆ ที่ได้รับชมสัมผัสได้กับสิ่งเหล่านี้ ลองมาดูกันว่าบทละครที่ดีต้องมีหลักในการเขียนอย่างไร เพื่อให้สามารถออกมาประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นสิ่งที่คนพูดถึงในวงกว้างมากๆ

เขียนบทละครต้องทำอย่างไร

  1. วางแนวคิดหลักให้ชัดเจน – สิ่งแรกของการเขียนบทละครที่ดีคือต้องมีการวางแนวคิดหลักให้ชัดเจนก่อน เช่น เป็นละครแบบไหน, ต้องการเนื้อหาของเรื่องเป็นแบบใด ฯลฯ
  2. การเลือกเรื่องให้เหมาะ – สมมุติว่าเรามีการวางแนวคิดหลักไว้ได้แล้วว่าต้องการเขียนบทละครประเภทสยองขวัญ แต่จะเขียนแบบไหนให้ออกมาน่าสนใจมากที่สุดก็มาถึงการเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับการเขียนนั้น ๆ
  3. มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ – การเขียนบทละครไม่ใช่ว่าเรื่องทุกอย่างจะเป็นเรื่องมโนขึ้นมาทั้งหมด ต้องมีการศึกษาหาความรู้ของข้อมูลเพื่อให้งานออกมาสมจริงมากที่สุด เช่น เขียนบทละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ต้องรู้ว่าเนื้อหาช่วงประวัติศาสตร์ที่จะเขียนเป็นยุคอะไร มีการแต่งตัว การพูดจาอย่างไร เป็นต้น
  4. เรียงลำดับข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ – พอได้ข้อมูล ได้โครงเรื่อง ได้เรื่องที่ต้องการแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องการเรียงลำดับข้อมูล พร้อมจัดอันดับเนื้อหาให้เหมาะสมว่าเนื้อหาของเราตอนนี้ควรดำเนินเรื่องออกไปเป็นแบบไหน เดินหน้าต่ออย่างไร เป็นต้น การเลือกเรียงลำดับข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้การทำงานโดยเฉพาะการเขียนบทละครง่ายขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเลย
  5. ความยาวของบท – อีกสิ่งสำคัญมากๆ คือเรื่องความยาวของบทละคร เป็นอีกศิลปะที่ผู้เขียนต้องรู้ว่าเรื่องควรตัดจบในช่วงเวลาใดจึงจะดี มีการใช้เวลาในการแสดงหรือการเล่นเท่าไหร่จึงจะได้โอกาสเหมาะสม คนดูไม่เบื่อหรือไม่รู้สึกถูกยัดเยียดจนเกินไป
  6. เนื้อหาไม่วกไปวนมาจนสับสน – เรื่องสุดท้ายของกหลักการเขียนบทละครคือ เนื้อหาของเรื่องต้องนำเสนอไปในทางเดียวกัน หรือสอดคล้องกัน ไม่เขียนวกไปวนมา เขียนแบบที่คนอ่านไม่เข้าใจ คนแสดงสับสน ไปถึงคนดูก็ไม่อยากดู ค่อยๆ ไล่เนื้อหาว่าถูกต้อง เหมาะสม พร้อมสำหรับการเขียนช่วงต่อไปหรือยัง

หากสามารถนำหลักการเขียนบทละครเหล่านี้ไปใช้ได้ถูกต้อง จะทำให้บทที่ออกมามีความน่าสนใจ คนดูเองก็สนุกเพลิดเพลินไปกับการดู ทำให้บทละครเรื่องนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและทำให้ได้รับการยอมรับด้วย

Posted by / June 20, 2019
Posted in
News