กรุณา กุศลาสัย นักเขียนสารคดีผู้ยิ่งใหญ่

Please-Kusala

กรุณา กุศลาสัย เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 เสียชีวิตวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ท่านเป็นนักเขียนบทความและสารคดี อีกทั้งยังมีความสามารถทางด้าน ภาษาฮินดี, ภาษาสันสกฤต รวมทั้งวัฒนธรรมอินเดีย ท่านได้รับการยกย่องเกียรติด้วยรางวัล

  • ศรีบูรพา ปี พ.ศ. 2538
  • รางวัลนราธิป ปี พ.ศ. 2544
  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2546

เดิมท่านมีชื่อว่า นายกิมฮง แซ่โค้ว เกิดในเรือกระแชง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ให้กำเนิดทั้ง 2 มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว มีอาชีพค้าขายทางเรือ แต่ก็เสียชีวิตเมื่อท่านยังเด็ก ท่านจึงเติบใหญ่มาด้วยการดูแลของน้าสาว แต่เมื่อน้าสาวเสียชีวิตท่านจึงไปบวชเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. 2476 ขณะนั้นท่านมีอายุ 13 ปี

กรุณา ได้เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย โดยได้ศึกษา ภาษาฮินดี, ภาษาสันสกฤต, ภาษาอังกฤษ สามารถสอบภาษาฮินดีได้ที่ 1 เมื่ออายุ 18 ปี จึงเริ่มเขียนข่าวส่งมาตีพิมพ์ ณ ประเทศไทย ในหนังสือประชาชาติ และวารสาร ธรรมจักษุ พุทธศาสนา

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สามเณรกรุณาโดนจับเป็นเชลยศึก จนต้องไปอยู่ในค่ายกักกันในกรุง New Deli พร้อมกับพระโลกนาถ, เฟื้อ หริพิทักษ์ ต่อมากรุณาได้ลาสิกขาบท จนกระทั่งพบรักกับ Yoko Morimoto เชลยชาวญี่ปุ่นในค่ายเดียวกัน หากแต่ทั้งคู่ก็ลาจากกันไปหลังสงครามสงบ

หลังสงครามจบลง กรุณาเดินทางกลับมาประเทศบ้านเกิดเมืองนอน โดยยังศึกษาไม่จบ แล้วมาทำงานเป็นครูสอนภาษาสันสกฤต, ภาษาอินเดีย และภาษาไทย จากนั้นก็ได้ทำงานเป็นล่าม นักแปล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานกงสุลอินเดีย ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้บรรยายวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ด้วย

ขณะท่านกำลังทำงานอยู่ ณ สถานทูตอินเดีย ท่านได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศจีน ต่อมาเมื่อท่านทำงานหนังสือพิมพ์ ก็ได้เดินทางร่วมกับกลุ่มผู้แทน แต่เมื่อหลังจากท่านเดินทางกลับมาในปี พ.ศ. 2501 ขณะนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เพื่อเข้ายึดอำนาจจากจอมพลถนอม กิตติขจร กรุณา กุศลาสัย จึงถูกจับ พร้อมนำไปขังที่เรือนจำลาดยาว ด้วยข้อหาการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องติดคุกอยู่นานถึง 9 ปี ถึงจะได้รับการปลดปล่อย หลังจากที่ท่านล้มป่วยด้วยอาการทางสมอง ศาลอนุญาตจึงให้ประกันตัว เพื่อกลับไปรักษาความเจ็บป่วยที่บ้าน จนกระทั่งได้รับการถอนฟ้อง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 กรุณา กุศลาศัย ได้เข้าพิธีแต่งงานกับ เรืองอุไร กุศลาสัย ในปีพ.ศ. 2492 พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานในชื่อ ‘กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย’ เมื่อเข้าสู่ชีวิตช่วงสุดท้าย กรุณา กุศลาศัย ล้มป่วยลงด้วยโรค Parkinson ร่วมด้วยอาการของโรคสมองเสื่อม สุดท้ายท่านเสียชีวิตด้วยอาการอันสงบ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Posted by / September 2, 2019
Posted in
News