ประวัตินักกวีของ William Shakespeare

William-Shakespeare

William Shakespeare รับศีลตามศาสนาคริสต์ วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1564 – 23 เมษายน ค.ศ. 1616 เขาเป็นทั้งนักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ วงการวรรณกรรมมักเรียกขานเขาว่า กวีแห่งชาติของอังกฤษ และ Bard of Avon งานเขียนของเขายังคงเดินทางมาจนถึงในปัจจุบัน โดยมีบทละคร 38 เรื่อง , กวีนิพนธ์ 154 เรื่อง , กวีนิพนธ์ยาว 2 เรื่อง อีกทั้งยังมีบทกวีสไตล์อื่นๆ อีกมากมายหลายชุด ผลงานของเขาได้รับการแปลออกไปในหลายประเทศ อีกทั้งยังนิยมนำมาแสดงมากที่สุดในบรรดาบทละครทั้งหมด

William Shakespeare เกิด ณ เมือง Stratford แม่น้ำ Avon เมื่อเขามีอายุ 18 ปี เขาได้แต่งงานกับ Anne Hathaway มีลูกด้วยกันถึง 3 คน ในปี ค.ศ. 1585 – 1592 เขามีชื่อเสียงจากการประกอบอาชีพเป็นนักแสดงในกรุง London อีกทั้งยังพ่วงด้วยอาชีพนักเขียน ต่อมาเขาได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนสร้างคณะละครที่มีชื่อว่า Lord Chamberlain’s Men โดยในกาลให้หลังเขารับฉายา King’s Men , Shakespeare เกษียณตัวเองกลับไปยัง Stratford ในปี ค.ศ. 1613 ก่อนจะเสียชีวิตในอีก 3 ปีต่อมา ไม่ค่อยมีบันทึกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของ เขาเท่าไหร่นัก ทำให้เกิดทฤษฎีขึ้นมามากมาย คาดเดาชีวิตของเขาไปต่างๆ นาๆ

โดยผลงานที่มีชื่อเสียงยืนยงคงกระพันของเขาได้ประพันธ์ขึ้นในช่วง ค.ศ. 1590 – 1613 ในยุคแรกบทละครของเขาจะเป็นแนวชวนหัวกับอิงประวัติศาสตร์ ต่อมาเขาได้เขียนละครแนวโศกนาฏกรรมขึ้นมาอีกมากมาย โดยเรื่องที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ Hamlet , King Lear และ Macbeth เรียกได้ว่าเป็นบทละครชั้นเลิศของวรรณกรรมอังกฤษ ส่วนช่วงปลายของการทำงาน งานของเขาจะออกแนวสุข-โศกนาฏกรรม นอกจากนี้เขายังร่วมมือกับนักเขียนคนอื่นๆ อีกหลายคน

บทละครของเขาได้รับการตีพิมพ์ออกมาจำหน่าย ในหลายรูปแบบตลอดช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ เป็นการสร้างความแตกต่างจากผลงานต้นฉบับ ในปี ค.ศ. 1623 เพื่อนร่วมงาน 2 คนในคณะละครของเขา ได้ตีพิมพ์หนังสือ ‘First Folio’ โดยหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนของเขาอีกทั้งยังได้ใส่บทละครลงไปหลายเรื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นงานเขียนของ William Shakespeare เอาไว้ทั้งหมด หากแต่ขาดไป 2 เรื่องเท่านั้น ในยุคที่เขายังมีชีวิตอยู่ William Shakespeare เป็นทั้งนักกวีและนักเขียนบทละครที่ได้มีชื่อเสียงอยู่พอสมควร หากแต่เขาได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้ ในคริสต์ศตวรรษ 19 กวียุค Romantic ให้ความเคารพนับถือ Shakespeare ในฐานะอัจฉริยะ จนกระทั่ง George Bernard Shaw เรียกเขาว่า Bardolatry แปลว่า เทพแห่งกวี ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการดัดแปลงผลงานของเขา ไปในแนวทางใหม่ๆ มากมาย ผลงานของเขายังคงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดจนถึงปัจจุบัน

Posted by / October 5, 2019
Posted in
News