The Fourth Assassin

The-Fourth-Assassin

เดินทางมาเยี่ยมลูกชาย Ala ในบริเวณใกล้ปาเลสไตน์อย่าง Bay Ridge, Brooklyn, Omar Yussef ค้นพบตัวตายตัวแทนของเพื่อนชายคนหนึ่ง เมื่อ Ala ถูกจับขณะต้องเป็นผู้ต้องสงสัย Omar Yussef ต้องตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความไร้เดียงสาของบุตรชายของเขาเพื่อเปิดเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ร้ายกาจระหว่างประเทศ

Posted by / September 28, 2017